• Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, Γλυφάδα & Μαρούσι

Θαλης Παναγιώτου, ο σίδηρος και η απορρόφηση του