• Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, Γλυφάδα & Μαρούσι

Ρίτσα, Φάληρο

Ευχαριστώ για τη ψυχολογική και διατροφική υποστήριξη, την κατανόηση των αναγκών μας και το διαιτολόγιο που βγαίνει βάση των αναγκών μας!